MEDICAL
Медицински софтуер "Медикъл" е програмен продукт, предназначен за работа в кабинети на ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ (ПИМП) или СПЕЦИАЛИСТИ (СИМП). Разработен е на базата на действащия НРД и на приложенията към него. След консултации с лекари е настроен и усъвършенстван, за да осигури лекота и сигурност при работа. Групови практики ползват намаления. По желание на клентите се извършват специални корекции и доработки към продукта. На желаещите се осигурява абонаментна поддръжка.

Софтуера позволява да се автоматизира управлението на целия документооборот в лекарския кабинет:
 • Амбулаторен лист
 • Медицинско направление МДД
 • Молба за допълнителна стойност за МДД
 • Медицинско направление за консултации или ВСД
 • Талон за ТЕЛК
 • Талон за МЕ
 • Направление за хоспитализация
 • Болничен лист и зареждане в НОИ
 • Рецепти - по НЗОК или обикновени
 • Бързо известие
 • Етапна епикриза
 • Бланка 119а
 • Регистрационна карта за профилактичен преглед
 • Медицинска бележка
 • Анкетна карта
 • Протокол на медицинска комисия
 • Декларация за информирано съгласие
 
 • Декларациа за обучение за ползване на инхалатор
 • Карта за профилактика на бремеността
 • Медицинско направление за ТЕЛК
 • Талон за профилактини прегледи
 • Талон за здравословно състояние
 • Карта за фармакологичен маршрут
 • Лечебен план
 • Бланка за Рентген
 • Искане за/ Резултат от Цитонамазка
 • Лист за шизофрения
 • Лист за афективно разстройство
 • Лист за Паркинсонова болест
 • Лист за Диабетна невропатия
 • Отоневрологично изследване
 • Удостоверение/Карта за правоспособност за управление на МПС
 • Медицинско направление за клинични процедури/процедури за интензивно лечение
 • Медицинско удостоверение за бременни
 • Справка за изписани лекарства

 

Автоматично се генерират финансовите отчети и допълнителни справки изисквани от НЗОК:
 • Спецификация
 • отчети в групова практика, МЦ, ДКЦ,
 • Опис на амбулаторната дейност
 • Прегледи на пациенти изпратени от лекар от друг район
 • Финансов отчет
 • Фактура
 • Регистър на "Диспансерните пациенти"
 • Регистър "Майчино здравеопазване"
 • Регистър "Детско здравеопазване"
 • Регистър "Рискови групи"
 • Профилактика над 18г.
 • Справка имунизации
 • Отчетени направления Бл.3/3А/6
 • Отчети за РЗИ - годишниотчети и ваксинации
 • Справка за регулативни стандарти
 • Автоматична проверка на здравен статус в НАП и попълване на данни
 • Автоматична проверка за упражнено право на пенсия в НОИ

Основни екрани на програмния продукт.

медицински софтуер - амбулаторен лист медицински софтуер - списък с пациенти
медицински софтуер - направление за изследване: рентген, клинична лаборатория, вирусология, микробиология, паразитология, патология, високоспециализирано изследвания медицински софтуер - населени места

Съпътстващи фукнции и възможности:

 • Автоматично генериране на следните електронни отчети: XML файл от амбулаторна дейност; XML файл новозаписани; XML файл болнични листи
 • Контрол на входящата и изходящата информация с множество проверки и предупреждения
 • Възможност за автоматична проверка за здравноосигурителен статус на пациента
 • Водене на пълно досие на пациента с отчитане на всички прегледи, направени изследвания, отчетени резултати, назначени направления за консултации и ВСД, изписани рецепти, болнични листи и др.
 • Водене на диспансерно досие и следене на изпълнението на дейностите по диспансеризацията.
 • Водене на регистри "Детско" и "Майчино здравеопазване" по действащите разпоредби.
 • Отпечатване на документи върху лазерни и мастиленструйни и матрични принтери.
 • Създаване на шаблони за улесняване и ускоряване въвеждането на данни.
 • Копиране на амбулаторен лист: Нов амбулаторен лист на пациент може да бъде попълнен чрез копиране на данни от избран предишен преглед - първичен или вторичен.
 • Автоматично водене на номерацията на документите, задаване и проверка на час и времетраене на прегледа - за първичен, вторичен, диспансерен, ЛКК.
 • Автоматично обновяване при налична нова версия на продукта.

 

Изтегли демо версия Забележка: За потребители, които имат инсталиран BDE на компютъра е достатъчно да изтеглят Пакета на програмата без библиотеки. В случай че се изтегли Пакет без библиотеки и нямате инсталиран BDE, то тогава е задължително да се изтегли BDE - мини, която се инсталира в директорията, в която е инсталиран продукта или да се изтегли BDE - пълна версия.

Предлагаме дистрибуторски договори.

Тагове: медицински софтуер, лекар, медик, заболяване, лечение, оперативно лечение, доболнична помощ, индивидуална практика, групова практика, медицински център, болничен лист, амбулаторвн лист, медицинско направление, направление за медицинска експертиза, отчети НЗОК, РЗОК, проверки НОИ, проверки НАП

 

http://www.labirint05.comТърсене

кой е на линия

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Facebook

Google