Стоматологичен софтуер Dentistry - Стоматологичен софтуер за общопрактикуващи стоматолози и специалисти. Разработен е на базата на действащия НРД и приложенията към него. Осигурява бързина и сигурност при въвеждане на данните от преглед и изготвяне на отчет към РЗОК. Основно предимство е, че за разлика от другите продукти на пазара не пречи, а помага на стоматолога в работата му. Стоматолозите в Бургаски регион, могат да се възползват от услугата "въвеждане на данни". По желание на клентите се извършват специални корекции и доработки към продукта.  

Медицински софтуер Medical - Медицински софтуер предназначен за работа в кабинети на общопрактикуващи лекари (ПИМП) или специалисти (СИМП). Разработен е на базата на действащия НРД и приложенията към него. След консултации с лекари е настроен и усъвършенстван, за да осигури лекота и сигурност при работа. Групови практики ползват намаления. Лекарите в Бургаски регион, могат да се възползват от услугата "въвеждане на данни". По желание на клентите се извършват специални корекции и доработки към продукта.

софтуер за лаборатория - клинична лаборатория, рентген, ядрено-магнитен резонанс, микробиология, паразитология, вирусология, патология Laboratory - ПП "Лаборатория" е софтуер за лаборатории работещи с НЗОК - Клинична лаборатория, Рентген, Микробиология, Паразитология, Вирусология, Патология. Продуктът е разработен в съответствие с всички изисквания на действащия НРД и приложенията към него. Предлага богат набор от справки улесняващи отчетността в лабораторията. Осигурява експорт на данните от проведените изследвания на дискета/флаш-памет/CD и възможност за разпечатка на необходимите отчетни документи - спецификации, отчети и декларации.

Складово стопанство Titan - Склад - Складов софтуер за малки и средни фирми. В зависимост от настройките може да работи като материален или продуктов склад. Разнообразните справки позволяват да се получи пълна информация за доставените и изписаните от склада стоки, наличното количество във всеки един момент, преференциални клиенти заслужаващи отстъпки и много други екстри.

Фактуриране Invoice - Фактуриране Програмният продукт е предназначен за издаване на фактури, дебитни и кредитни известия, касови ордери. Форматът на печатните документи е съобразен с нормативни изисквания на ЗДДС. Вграден е богат набор от справки, отразяващи оборотите по клиенти за период и по номер на документ, начин на фактуриране и др.

ТЕЛК TELK - Програмен продукт за "ТЕЛК". Вече може да изхвърлите пишещите машини. С продукта можете да съкратите многократно своята работа по попълване на бланката, а богат набор от справки ви избавя от неприятното ровене в стари и прашасали папки и картони.

Медицински център MediCenter - Програмен продукт обхващащ цялостната дейност в болнично заведение или Медицински център - от регистрирането на пациента - през извършеното лечение и направени изследвания - до модула за изчисляване на работното възнаграждение на лекаря. Разнообразните справки позволяват на ръководните кадри да осъществяват пълен лекарски и финансов контрол.

АГ Център АГ Център - Програмен продукт обхващащ дейността в АГ Център - от регистрирането на пациентката - през извършеното лечение и направени изследвания - до модула за изчисляване на работното възнаграждение на лекаря. Продукта е строго профилиран за дейноста на лекаря по АГ. Освободен и изчистен е от общите документи. Добавените специфични за дейността бланки значително улесняват обработката на документацията и облекчават работта. Разнообразните справки позволяват на ръководните кадри да осъществяват пълен лекарски и финансов контрол.

Недвижими имоти REALTY - Недвижими имоти Програмен продукт за фирми за недвижими имоти. Създава база с данни за имоти - обекти подлежащи на покупко-продажба, сделки за наем, специални дати, подсказващи съобщения. Богат набор от справки.


електронен каталог ВАЛУТИ ВАЛУТИ - електронен каталог - електронен справочник, съдържащ подробна информация за банкнотите, които се срещат най-често в България. Представена е подробна информация - текст и снимки - за видовете защитни елементи на банкнотите, история на създаването им, любопитни факти, публикации, свързани с емитирането на нови банкноти или с пускането в обръщение на фалшификати.

Топлинно счетоводство HotTouch - Топлинно счетоводство Програмният продукт е разработен за и работи във фирми, които извършват услугата "Топлинно счетоводство" в жилищни сгради и офиси. Отчитат се показанията от индивидуалните уреди на клиентите и се извършва калкулация на сумите. Пресмята се уравняване за период. При желание се изготвят прогнозни цени при плащане на равни месечни вноски. Експортва се информация, която се предава в "Топлофикация" в подходящ формат. Продуктът е поръчков и се настройва според начина на работа и желанията на потребителя.

пликове за писма Letter - Програмният продукт е предназначен за попълване на пликове за писма. Секретарките които имат солидна кореспонденция ще се влюбят в него. Вече не е вужно да се издирват адреси и да се попълват пликовете на ръка. Просто натискате бутона "ПЕЧАТ"

 

 

Тагове: Медицински софтуер, медицински софтуер, Стоматологичен софтуер, стоматологичен софтуер, Софтуер за лаборатории, рентген, клинична лаборатория, микробиология, вирусология,патология, медицински център, АГ център, болничен софтуер,склад, фактуриране, недвижими имоти, валутен каталог, топлинно счетоводство, специализиран и стандартен софтуер, антивирусен софтуер - ESET Nod 32, Panda Antivirus
Търсене

кой е на линия

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Facebook

Google